Michel Bouvet
Laureat Nagrody im. Jana Lenicy '02

Plakat francuski posiada bogate tradycje historyczne i artystyczne. Francja uważana jest za ojczyznę plakatu, bowiem to właśnie tutaj pod koniec XIX w. narodził się nowy środek wyrazu artystycznego – plakat kreacyjny. Obecnie, jedną z dominujących postaci w dziedzinie projektowania graficznego we Francji jest Michel Bouvet, postrzegany jako najbardziej „plakatowy” spośród plakacistów francuskich, zarazem jeden z najbardziej czynnych i wielostronnych przedstawicieli swego środowiska. Plakat stał się dla niego uniwersalnym medium zapewniającym możliwość żywego reagowania na otaczającą go rzeczywistość, zarówno w sferze kulturalnej, społecznej, jak i politycznej.

Za przedmiot działalności artystycznej Bouvet obrał obszar szeroko pojętej sfery kultury. Jego prace są najczęściej anonsami przedstawień teatralnych i baletowych, sztuk operowych, koncertów, zapowiadają wydarzenia muzealne. Projektowanie plakatu podporządkowuje nadrzędnej roli odbiorcy. Posługuje się wyobrażeniami zrozumiałymi dla każdej generacji, omija wszelkie mody i nowości, szuka natomiast prostego, uniwersalnego języka, będącego rodzajem wyważonego kompromisu.

Kurator

Irena Przymus

Aranżacja Plastyczna

Andrzej Okińczyc

Miejsce

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań

Termin

10 kwietnia - 15 maja 2005

Z równą swobodą wykorzystuje malarstwo, rysunek, fotografię kolorową i czarno-białą, typografię, kolaż i montaż, poddaje je wzajemnym relacjom w obrębie jednego dzieła. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań i inspiracji Na wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu zobaczyć można prawie sto prac artysty, w większości z ostatnich dziesięciu lat twórczości. Trzon ekspozycji stanowią dużego formatu realizacje teatralne. Wszystkie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Michael Bouvet jest laureatem Nagrody Muzeum Narodowego w Poznaniu im. Jana Lenicy na 18 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w roku 2002 r. Nagroda ta, została ustanowiona po śmierci artysty w 2001 r. Listę laureatów, przyznanej po raz pierwszy w związku z 18 edycją biennale, otwiera właśnie Michel Bouvet – jeden z czołowych twórców plakatu we Francji, a szerzej – jeden z najważniejszych współczesnych projektantów graficznych na świecie.